Goost en de BOB

Bewerking van een brief van mij aan BOB , d.d. 8 januari 20101.

De letters BOB staan oorspronkelijk voor Stichting Behartiging Opleidingen Bouwbedrijf. Het was een instituut dat vroeger direct was gelieerd aan de werkgeversorganisatie in de bouw. Nu is het een min of meer zelfstandig bedrijf. Ze zijn overigens wel gehuisvest in het gebouw van de werkgevers; het Bouwhuis in Zoetermeer.

Op 27 mei 2010 komt een eind aan mijn betrokkenheid bij de BOB. Dan treed ik terug als voorzitter en als lid van de examencommissie van de POA. en als lid van de Centrale Examenraad. Oud cursiste en lid van de POA examencommissie mevrouw Mieke Salden wordt mijn opvolgster en het eerste vrouwelijk commissielid van de CER.

Daarmee komt ook een eind aan 40 jaar directe betrokkenheid bij de BOB. Ik ben bij die club begonnen als docent van de Uitvoerderscursus (UOC 1) in Haarlem, als invaller van een nieuwe docent die het op het laatst niet zag zitten. Mijn enige voorbereiding bestond uit wat gesprekken met Jan Heilen, een uiterst ervaren en roemruchte BOB-docent en tevens een collega van mij bij het aannemingsbedrijf waar ik werkte als organisatiemedewerker. Na enkele jaren UOC 1 ben ik de UOC 2 er bij gaan doen. Het UOC-docentschap heb ik zo'n vijftien jaar volgehouden. In die tijd ook veel examens nagekeken en later ook examenopgaven gemaakt.

Op m'n veertigste ben ik opleidingsprofessional geworden. Ik kwam in dienst van Opleidingen Bouwcentrum als opleidingsmanager. En meteen was daar weer de BOB, omdat ik ondermeer de uitvoering van de Leergang Bedrijfsleiding (Lebel) en de cursus Werkorganisatie onder mijn hoede kreeg. Voor Opleidingen Bouwcentrum heb ik een aantal grote projecten uitgevoerd, zoals voor de installatiesector (Energiek) en voor het Ministerie van Defensie (DGW&T).
In die tijd heb ik ook een aantal opleidingsproducten geÔnitieerd en ontwikkeld die nu nog bestaan, zoals de cursus Elementaire Bouwkunde, Workshop Projectmanagement en Projectleider Architectenbureau (PLAB), de huidige POA..
Na vijf jaar Bouwcentrum ben ik als zelfstandig organisatie- en opleidingsadviseur verder gegaan.

In de twintig jaar die volgden heb ik steeds samengewerkt met de BOB, als docent, ontwikkelaar en als organisator en/of begeleider van cursussen. Al tijdens het begin van mijn Bouwcentrumtijd kwam ik in contact met de HTS Vondellaan. Eerst als docent van de Aannemersstafopleiding (ASO) en later als cursusleider. Daarnaast heb ik een aantal projecten voor het reguliere hts-onderwijs ontwikkeld en verzorgd. Tijdens de fusie van de Hogeschool Utrecht werd de ASO ondergebracht bij de PTO (Stichting Post Tertiair Onderwijs van de HU). Door mijn relatie met de zowel de BOB als de PTO/HU kon ik beide partijen bij elkaar brengen. Daaruit zijn heel bijzondere initiatieven voort gekomen; eerst de opleiding Hoger Projectmanagement Bouw (HPB) en de later de Bouwacademie. Bij beide opleidingen heb ik aan de basis gestaan. Ze waren aanvankelijk zeer succesvol maar zijn later toch min of meer verongelukt. De oorzaak moet vooral gezocht worden in het cultuur verschil tussen de betrokken instellingen.
De Bouwacademie was na een moeizame start toch een succes. Op dit moment draait de Academie voor Bouw en Infra onder auspiciÎn van de HAN op de locatie Fundeon te Harderwijk. Volgens de laatste berichten met een positief perspectief.

De bouw is een mooie bedrijfstak, maar helaas laat het imago nogal te wensen over. EČn van de aspecten van het minder goede imago is de slechte procesbeheersing. Zowel op regionaal als op landelijk niveau wordt het publiek steeds weer geconfronteerd met projecten die ofwel te lang duren ofwel te kampen hebben met enorme budgetoverschrijdingen. Daar ligt volgens mij een belangrijke taak voor de BOB. Ik zelf zal mij vanaf nu hoofdzakelijk beperken tot toekijken en zo nu en dan wat commentaar geven. Volgens mij heb ik, om in bouwtermen te blijven, mijn steentje wel bijgedragen.